Standarde de calitate

Un record de inovație de invidiat ne-a câștigat poziția de lider de piață. Un nivel de calitate constant performant este modul în care ne menținem această poziție.

Standarde de calitate

Într-o industrie precum cea a construcțiilor, standardele de calitate sunt de două ori mai importante. Abordarea noastră față de calitate și de standarde se aplică produselor, proceselor, persoanelor și partenerilor.

În întreaga organizație, practicăm Sisteme de Management Standardizate, precum și audituri interne recurente, concepute pentru monitorizarea, măsurarea și gestionarea optimă a performanței.

Atingerea unor standarde clar definite ne permite nu numai să respectăm reglementările, ci și să inovăm și să testăm riguros aceste standarde. Acest lucru este benefic pentru noi, clienții noștri, partenerii noștri și industria în ansamblu.